Xe

PUMA – ĐỐI TÁC THỜI TRANG CHIẾN LƯỢC CỦA MERCEDE BENZ

Có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015, thỏa thuận mới cho thấy PUMA trở thành Nhà cung cấp chính thức cho The Official Supplier of Technical Clothing and Footwear và an Official Licensee of Footwear, Apparel and Accessories. Thỏa thuận cũng sẽ mở rộng các quyền được cấp phép mà Brandon, công ty hàng […]

Read More →